เริ่มทำธุรกิจรับสร้างบ้าน และ บ้านสำเร็จรูป มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากรับสร้าง และให้บริการแค่งานต่อเติมเล็กๆ ห้องเก็บของ ป้อมยาม ร้านกาแฟ ห้องแม่บ้าน ศาลากลางสวน จนพัฒนามาถึงรับสร้างบ้าน อยู่อาศัยถาวร บ้านสำเร็จรูป พื้นที่หลายร้อยตารางเมตร